România
Armenia

Proclamarea religiei creștine ca religie de stat - 301